ODVLAŽIVAČI I ODVLAŽIVANJE VAZUHA

ŠTA JE TO ODVLAŽIVANJE VAZDUHA? Odvlaživanje vazduha je postupak oduzimanja vode (vodene pare) iz vazduha. Vazduh je mešavina gasova a vodena para je voda u gasovitom stanju. Kada će voda biti voda, kada led a kada para odlučuju temperatura i pritisak. Tako će vodena para iz vazduha preći u vodu ako se vazduh ohladi na …